ONTWERP EN ADVIES

BOMEN VOOR BOEREN


Bomen staan niet altijd in de weg. De juiste bomen op de juiste plaats zijn onze bondgenoten. Slim ingepast op het landbouwbedrijf creëren hun (ecosysteem)diensten en -producten ook een economische meerwaarde.


Met zijn ervaring in bosbouw, bedrijfseconomie en landschapsontwerp ondersteunt boer Jan collega-boeren bij het functioneel integreren van bomen en struiken in hun bedrijfsvoering. Echte boerenbomen, met een meerwaarde voor de boer(in), haar/zijn klanten, en de bredere maatschappij. In die volgorde.


Neem contact op met Jan.


PROJECTEN

PARTNER IN ONDERZOEK EN DEMONSTRATIE


VOEDERBOMEN VOOR BIO-HERKAUWERS

Samen met Wim Govaerts en Co, Inagro en Odisee voert Jan een 2-jarig CCBT-project uit.

Dit project reikt voorbeelden, inzichten, praktische handvaten en expertise aan voor biologische veehouders voor de functionele integratie van (voeder)bomen en struiken in hun bedrijfsvoering. We richten ons op het optimaliseren van diereigen gedrag, diergezondheid en -welzijn in de buitenloop/huiskavel, rekening houdend met sector- en bedrijfsspecifieke aandachtspunten.

REGENWORMEN ALS BODEMINGENIEURS

Voor zijn doctoraat graafde Jan dieper naar het belang van regenwormen in landbouwbodems. Een samenvattende brochure vind je hier.


BOOMKWEKERIJ

NOTEN ZIJN LEKKER, MAKKELIJK EN GEZOND

De vraag naar lokale en duurzaam geteelde noten stijgt. Notenteelt draagt bij aan natuurinclusieve en klimaatpositieve landbouw en de transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit. Een interessante hoofd- of neventak dus voor groene ondernemers (landbouw, voedselbosbouw).

Onze boomkwekerij biedt een ruim en uniek assortiment van ambachtelijk veredelde notenbomen en -struiken (Juglans, Corylus, Castanea, Prunus dulcis, Carya,...). We kweken sterke planten in volle grond. Voortdurend speuren we naar nieuwe soorten en variëteiten geschikt voor ons (toekomstig) klimaat. Vind je de gewenste notenboom toch niet in ons aanbod? We kweken met veel plezier op maat.

OPENINGSUREN HOEVEWINKEL

Elke zaterdag van 10u tot 15u.

Even gesloten in de winter, maar terug open in het voorjaar!

OPENINGSUREN BLOEMENPLUKTUIN

Enkel op afspraak.

OPENINGSUREN KWEKERIJ

CONTACT

0478 30 23 56 (Bi)

0498 29 78 68 (Jan)

Tessenderloseweg 120        2431 Veerle-Laakdal

VOLG ONS

NIEUWSBRIEF

Copyright De Lommerte © Alle rechten voorbehouden